Hvis du blir syk eller det skjer en ulykke

Mindre skader

I varmt klima kan selv et lite sår lett bli infisert. Hold det derfor rent og luftig. Beskytt såret midlertidig med plaster eller bandasje. Dessverre er disse også en god grobunn for bakterier, og skal derfor fjernes så snart såret slutter å blø. Infiserte sår skal først rengjøres med rent/sterilt vann. Hvis det fortsatt ikke gror – oppsøk lege!

Skrubbsår
Rengjør nøye med såpe og rent vann eller desinfeksjonsmiddel. Påfør en steril bandasje.

Kutt
kan du la blø en stund – det renser såret. Skyll deretter med sterilt eller rent, rennende vann. Sørg for å fjerne all smuss og fremmede partikler. Tørk sårområdet og teip sammen kantene med sårteip. For større kutt – oppsøk lege!

Stikksår
Rens såret nøye med såpe og rent, eller helst sterilt vann, og tørk. Sett muligens på et plaster.

Brannskader
Hold den skadde kroppsdelen under rennende, kaldt vann i minst 15 minutter.
Hvis brannskaden er overfladisk og mindre enn en håndflate bør du beskytte såret med en steril bandasje som bør sitte på i 4–5 dager.
Oppsøk lege hvis brannskaden er dyp, større enn en håndflate, eller hvis såret blir betent.
Barn som får feber i forbindelse med en brannskade skal undersøkes av lege.
Ikke stikk hull på en brannsårblemme.

Gnagsår
beskyttes med gnagsårplaster, f.eks. Compeed. De kan også brukes til å forebygge gnagsår.

Store sårskader
Hvis mulig, klem sårkantene sammen, og stans deretter blødningen med en trykkbandasje. Hold den skadde kroppsdelen høyt. Oppsøk lege!Tannproblemer

Å ha problemer med tennene kan virke trivielt, men kan være ganske irriterende og kan til og med sette hele reisen på spill.
Selv små endringer i lufttrykket kan gi tannpine, ikke bare under flyreisen, men også i forbindelse med sportsdykking.
Heldigvis er ikke tannproblemer livstruende. På korte reiser holder det vanligvis tilstrekkelig å bare bite tennene sammen og vente til hjemkomsten.

Smerteskudd; temperaturfølsom tann
Temperer kosten. Unngå syreholdig mat og drikke. Vær nøye med rengjøring av tennene til tross for ubehag.

Bare tannverk
Avvent til hjemkomsten. Prøv smertestillende – se «reiseapotek».

Tannverk med feber, hevelse i kjeven eller slimhinner
Om mulig, ring din vanlige tannlege. Søk ellers tannlege på stedet.

Mistet fylling
Avvent til hjemkomsten. Bruk eventuelt provisorisk tannsement (Cavit) som en midlertidig fylling.

Mistet krone/bro
Avvent til hjemkomsten. Bruk eventuelt provisorisk tannsement (Cavit) til midlertidig fastsetting.

Delvis utslått tann/tannskade
Oppsøk tannlege.

Helt utslått tann
Det haster med å komme til behandling med en utslått tann da den er meget følsom for uttørking. Etter mer enn 20 minutter i luften kan det være vanskelig å redde den.
Om mulig, legg tannen i melk (merk: ikke surmelk eller yoghurt) eller hold den under tungen. Oppsøk tannlege snarest!Hvis du behøver medisinsk hjelp

I mange land må det forventes at standarden ofte er dårligere enn du er vant til her hjemme. Større eller private sykehus er ofte godt utstyrt og har dyktig personell, men hygienen kan være dårlig. Relativt sett er helsetjenester ofte bedre i byer enn på landsbygda, men variasjonene kan være store.
Hvis du trenger medisinsk behandling kan ansatte ved reisebyrået, hotellet eller eventuelt også ambassaden anbefale en passende medisinsk institusjon.
Når du reiser innenfor EU/EØS bør du først ta kontakt med landets eget trygdekontor for henvisning til godkjent helsepersonell. Hvis du har EU-kortet med deg betaler du bare den pasientavgiften som gjelder for landets egne borgere. Hvis du ikke har kortet ditt med deg kan du be helsepersonellet eller landets tilsvarende til våre NAV-kontorer om å kontakte NAV i Norge. En midlertidig attest kan da sendes til helsepersonellet.
Hvis du oppsøker privat helsetjeneste som ikke er tilknyttet trygdekontoret må du betale hele kostnaden selv. I en slik situasjon kan det være fint å ha reiseforsikring som dekker utgiftene. Kontakt forsikringsselskapet ditt før mer omfattende behandling/transport påbegynnes. Husk at du sannsynligvis også må betale helsekostnader på stedet. For å få erstatning for medisinsk behandling i utlandet må du bli behandlet av kvalifisert medisinsk personell, og kunne vise kvittering på utgifter, samt legeattest eller journal som må være skrevet på engelsk. Erstatning betales som regel av forsikringsselskapet først etter hjemkomst.

Injeksjoner / blodoverføringer
Det forekommer at de samme sprøytene, kanylene eller kirurgiske instrumentene brukes til flere forskjellige personer. Derfor må du sørge for at engangsutstyr brukes ved behandling. Av samme grunn bør man også unngå kirurgiske inngrep med mindre de er helt nødvendige og kan utføres på større sykehus. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig med bloderstatning, men ved store blødninger er blodoverføring livreddende. Hvis det er mulig bør blodet være testet for hepatitt og hiv.

Medisiner
 I mange land kan du fritt kjøpe medisiner som ikke er godkjent her hjemme i Norge. Kontakt derfor lege før du kjøper.
Hvis du ikke vet nøyaktig hvor, når og hva du skal bruke medisiner til – ikke bruk dem!
Hvis du får kløe, rødhet i huden eller pusteproblemer som du tror kan skyldes medisinen – konsulter lege.


Ved alvorlig ulykke – kontakt

EURO-Alarm
(hvis du har forsikring med Europeiska)
Telefon:+45 70 10 90 50
E-post: sos@sos.eu/en/

SOS International
Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
Telefon: +45 70 10 50 50
E-post: sos@sos.dk eller sos@sos.eu