Malariatabletter

Reisemål, lengde på oppholdet og levemåte er noen av faktorene som avgjør hvilken type tabletter du skal ta. Dessuten finnes ulike typer av malaria. Legen din vil velge et passende preparat med hensyn til dette.

Du vil sikkert møte andre reisende som har blitt rådet til å ta en annen malariaprofylakse enn du gjør selv, men ikke tvil på, og ikke slutt å ta din profylakse; ulike anbefalinger kan være like gode. Det viktigste er at du tar tablettene!

Oppbevar tablettene
utilgjengelig for barn!

 

 

Informasjon for de som skal ta kloroquin

Profylakse med kloroquin bør startes senest ankomstdagen til malariaområdet. Tablettene tas deretter regelmessig under hele perioden i området med risiko for malaria, og fortsettes i 4 uker etter avreise fra området. Tablettene tas på samme ukedag. Du bør også ta dem rett etter et måltid og svelge dem med rikelig med vann. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en halv time vil ikke preparatet rekke å bli tatt opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose. Ved oppkast etter 30–60 minutter etter tablettinntaket tas en halv ny dose.

Bivirkninger
Kloroquin forårsaker sjelden alvorlige bivirkninger. Du kan imidlertid oppleve mild kvalme, hodepine, svimmelhet, midlertidig manglende evne til å stille om synet fra fjern til nær. Det hjelper som regel å ta tablettene med kveldsmåltidet. Hvis du opplever symptomer som du tror kan være forårsaket av malariaprofylaksen – ikke slutt med profylaksen uten å rådføre deg med lege.

Graviditet og amming
Kloroquin kan tas under svangerskap. Gravide kvinner kan dessuten bli mer alvorlig syke hvis de rammes av malaria, så profylaksen er spesielt viktig i disse tilfellene. Du kan også amme mens du tar klorokinfosfat.

 

Informasjon for de som skal ta Lariam (mefloquin)

For de som tidligere ikke har anvendt Lariam kan preparatet prøves allerede ca. 3 uker før avreise. Imidlertid er det uvanlig å oppleve bivirkninger av tablettene.
For de som tidligere har anvendt Lariam uten problemer påbegynnes profylaksen én uke før ankomst til malariaområdet, og fortsettes under hele oppholdet, og i fire uker etter avreise fra malariaområdet.
Tablettene tas på samme ukedag. Du bør også ta dem rett etter et måltid og svelge dem med rikelig med vann. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en halv time vil ikke preparatet rekke å bli tatt opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose. Ved oppkast etter 30–60 minutter etter tablettinntaket tas en halv ny dose.

Bivirkninger
Alvorlige bivirkninger er sjeldne, men svimmelhet, angst og oppblåsthet i magen kan forekomme. Hvis du skulle oppleve uforklarlig uro, føle deg deprimert, rastløs eller forvirret, må du oppsøke lege umiddelbart, da disse symptomene i svært sjeldne tilfeller kan være forårsaket av Lariam.

Graviditet og amming

Hvis du er gravid – rådfør deg med lege!
Du kan ta Lariam ved amming.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Du bør ikke kombinere Lariam-tablettene med en del hjertemedisiner. Du bør ikke kombinere preparatene Lariam og Kloroquin. Sjekk med legen din hvis du er usikker!

Hvis du har fått Vivotif-kapsler (tyfusvaksine) skal du vente med å begynne å ta Lariam til tre dager etter siste Vivotif-kapsel.

 

Informasjon til de som skal ta Malarone / Malastad (atovakvon-proguanil)

Malarone-profylakse påbegynnes en dag før ankomst til et malariaområde, og må pågå under hele oppholdet og i minst fem, men fortrinnsvis sju dager etter avreise fra malariaområdet. Tablettene tas daglig med måltid. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en time er det fare for at preparatet ikke tas opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose.

Bivirkninger

Preparatet kan gi milde og raskt forbigående bivirkninger, slik som kvalme, diaré, hodepine, magesmerte og munnsår. Hvis du opplever symptomer som du tror kan være forårsaket av malariaprofylaksen – rådfør deg med lege.

Graviditet og amming
Preparatet bør unngås under graviditet og amming på grunn av mangel på kunnskap om mulige bivirkninger.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Du bør ikke kombinere disse preparatene med visse antibiotika, f.eks. tetracyklin eller preparater mot kvalme og oppkast (metoklopramid). En slik kombinasjon kan medføre at konsentrasjonen av malariapreparat blir for lav i blodet og dermed reduserer beskyttelsen mot malaria. Sjekk med legen din hvis du er usikker.

 

Informasjon for de som skal ta Doxylin (doksycyklin)

Doksycyklinprofylakse skal påbegynnes senest dagen for ankomst til malariaområdet, og må pågå under hele oppholdet, og i fire uker etter avreise fra området.
Tablettene tas daglig med måltid. Preparatet kan oppløses i vann eller svelges helt, men skal da skylles ned med rikelig med væske. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en time etter måltidet er det fare for at preparatet ikke tas opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose.

Bivirkninger
De vanligste bivirkningene inkluderer kvalme, oppkast og diaré. Huden bør beskyttes mot solen da det ellers er en risiko for mer alvorlig rødhet.
Preparatet kan også øke risikoen for sopp i underlivet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta med et preparat også mot dette. Rådfør deg med legen din!
Doksycyklin skal ikke gis til barn under 8 år på grunn av at skader kan oppstå i tannemaljen.

Graviditet og amming
Preparatet skal ikke brukes i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet, men kan gis under amming.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Doksycyklin kan påvirke konsentrasjonen av andre medisiner i blodet, slik som p-piller (med økt risiko for graviditet), medisin mot epilepsi, samt preparater som reduserer blodets koaguleringsevne (Warfarin). Sjekk med legen din hvis du er usikker.