Narkotika og dopingpreparater

Ikke fall for fristelsen å prøve narkotika! Du vet aldri om det vil holde med et «prøvetilfelle» eller om du kommer til å utvikle en langvarig avhengighet.

Mange land har svært strenge straffer for narkotikaforbrytelser, og noen til og med dødsstraff. Hvis du gjør deg skyldig i denne type kriminalitet og blir pågrepet er det svært lite norske myndigheter kan gjøre for å hjelpe deg.

Husk også at du som turist kan utnyttes som ufrivillig kurer av narkotika. Aldri la deg bli overtalt til å ta med pakker fra noen du ikke kjenner til en «venn» i Norge. Hold også bagasjen din under oppsyn slik at ingen får gjemt en uønsket pakke i en veske.

Husk at det også er ulovlig å ta med dopingpreparater. Det finnes faktisk en mening med dette forbudet: De få positive effektene overskygges nemlig av bivirkninger, slik som tvangsforestillinger, depresjon, impotens og stygg hud med akne.