Hiv/aids

I dag estimerer man at omtrent 40 millioner menn, kvinner og barn lever med hiv. Hiv-infeksjon fører til slutt til sykdommen aids, som innebærer at det naturlige forsvaret mot infeksjonssykdommer blir svekket.
Hiv smitter ikke gjennom luft, mat, vann, gjenstander eller berøring. Å dele husstand, dusj, toalett, osv. med noen som er hiv-smittet innebærer ikke økt risiko for smitte. Du kan også klemme og kjærtegne en hiv-smittet person uten bekymring.
Hiv kan derimot smitte, f.eks. gjennom samleie, blodoverføringer, tatoverings- og akupunkturnåler, piercing-instrumenter, injeksjoner eller andre ikke-sterile dentale og kirurgiske instrumenter. Det finnes tragiske eksempler på hvordan mennesker har blitt smittet med hiv etter tilsynelatende uskyldige injeksjoner eller blodoverføringer i forbindelse med f.eks. ulykker. Denne risikoen finnes spesielt i land med dårlig hygienisk standard innenfor helsetjeneste og tannpleie.


Sørg for at sprøyter og kanyler som brukes enten er til engangsbruk (pakket sterilt) eller steriliserte!


Tilfeldige seksuelle partnere utgjør en stor risiko!
Hvert år ferierer 100.000-talls nordmenn i Sørøst-Asia. Noen smittes med hiv. I flere turistområder er mer enn halvparten (!) av de prostituerte hiv-smittet. Dette gjelder også i Afrika og Sør-Amerika.
Prostituerte finnes ikke bare innenfor bordellvirksomhet. Det er minst like vanlig at turisten møter en tilsynelatende «uskyldig familiejente» på en bar og blir ledet til å tro at kjærligheten er ekte og gjensidig. Det er verdt å påpeke at i disse kulturene sitter «familiejenter» som regel ikke alene på en bar.
Husk – du kan aldri se på en person at de er hiv-smittet, og heller ikke om de er prostituert eller narkoman. Hvis man ikke kan eller vil avstå fra tilfeldig seksuell kontakt er kondom, som må sitte på hele tiden, en selvfølge. I tillegg gir den også beskyttelse mot andre kjønnssykdommer og uønsket graviditet.
Hvis du mistenker eller er bekymret for å ha blitt smittet kan du teste deg gratis blant annet på helsestasjoner og infeksjonsklinikker. Imidlertid kan det ta flere måneder før antistoffer mot viruset kan påvises.

Det finnes for tiden ingen vaksine som beskytter mot hiv.