Beskyttelse mot mygg og andre insekter

Klær
Velg lyse klær. Bruk lange ermer og langbukse. Spray eventuelt klærne med insektmiddel som inneholder permetrin.


Insektmiddel
Spray, roll-on eller stift er viktige for å dekke de hudområdene som ikke er beskyttet av klær, slik som hender, føtter, ansikt og hals. Unngå imidlertid hendene og områdene nær øyne og munn på de minste barna.
Svetting og bading gjør at midlet kanskje må påføres flere ganger om dagen (se produsentens instruksjoner).
Voksne og barn har som regel meget god beskyttelse i flere timer med et preparat med et DEET-innhold på rundt 20 %.

En såkalt «knock-down spray» mot mygg kan med fordel brukes i huset i løpet av kvelden, og før du går til sengs.


Valg av bosted
Rom med klimaanlegg, og myggnett på vinduer og dører, reduserer risikoen for mygg inne i boligen.


Impregnert myggnett
over sengen beskytter svært effektiv mot malaria og andre insektsoverførbare sykdommer, og er derfor et godt supplement til annen malariaprofylakse. Myggnett kan også kjøpes på de fleste vaksinasjonsklinikker, og som regel er både enkel og dobbel størrelse tilgjengelig.

Nettet skal være helt, og rigget opp så luftig som mulig for å unngå kontakt med huden. Brett det inn under madrassen for å forhindre at insekter kommer seg inn i åpningene mellom nettet og madrassen.

Ikke vask nettet ettersom effekten av impregneringsmidlet da reduseres. Dessuten kan midlet komme ut i vassdrag med fare for miljøforurensning. Impregneringsmidlet er imidlertid uskadelig for pattedyr og dermed også mennesker.

Midlet virker for opptil ett års bruk av nettet. Pakket holder det lenger (se produsentens instruksjoner).
Det finnes midler til reimpregnering av nettet, men ikke i Norge. Utenlands kan du prøve å få tak i Peripel 55 (Permetrin) eller K-Othrine 25 (Deltametrin).

Hvis du ikke kommer til å bruke nettet mer skal det leveres til en søppelfylling som miljøskadelig avfall, eller brennes.