Sportsdykking

Sjekk at dykkerskolen du melder deg på til er tilsluttet til en større organisasjon (CMAS, PADI, BSAC, NAUI), som arrangerer opplæring. Dette lover godt for kurskvaliteten.

Før dykkeøvelsene bør du ha besøkt en lege og gjennomgått en utdypende, dykkerrelatert legeundersøkelse. En enkel helseerklæring på plass ved dykkerskolen viser ikke at du er helt frisk, bare at du «tror» at du er det.

Et par timer med dykkeopplæring kan muligens være nok til å gjennomføre et kort og ikke så dypt «prøvedykk», men disse korte kursene er utilstrekkelig for andre dykk. Sikker dykking krever, i tillegg til god vurderingskraft, mye mer kunnskap og erfaring. Meld deg derfor på et grunnleggende dykkekurs. Hvis du gjennomgår et slikt i tropisk farvann er det lurt å likevel kontakte en norsk dykkerskole ved hjemkonsten – du vil nemlig møte helt andre forhold i våre kalde, mørke farvann.

Øregangbetennelse er vanlig blant dykkere. Noen personer ser ut til å være mer utsatte enn andre for å få dette. Det finnes ingen virkelig gode forebyggende tiltak, men hvis du får problemer; prøv øredråper, f.eks.Terracortril med polymyxin B.

Voks og vokspropper kan stenge vann inne i øret. Når vannet tørker kan gjenværende salt og eventuelt klor forårsake irritasjon i øregangene. Sørg derfor for å holde ørene frie for voks.
Hvis du får andre problemer med ørene – oppsøk lege!

Pusteluften er ekstremt tørr – glem derfor ikke å drikke mye.

Hvis du rammes av uventede medisinske symptomer innen 24 timer etter dykking kan disse være tilknyttet dykket. Du bør i slike tilfeller snarest mulig ta kontakt med lege (helst med dykkemedisinsk kompetanse).
Legg merke til at flyging fører til endringer i lufttrykket, og bør derfor ikke gjøres de neste 24 timene etter et dykk.