Bitt, stikk og svie

Bier og veps
kan forårsake smertefulle stikk. Noen ganger sitter brodden igjen, og denne fortsetter da å overføre gift. Derfor er det viktig å fjerne brodden fra huden så snart som mulig. Måten du fjerner den på er mindre viktig.
Når en bie stikker frigir den en kjemisk substans, som i sin tur tiltrekker andre bier. Fjern deg derfor fra stedet snarest!

Blodigler
forekommer i fuktig terreng, f.eks. i regnskoger. De setter seg på huden for å suge blod. Insektmidler er i en viss grad forebyggende. Hvis du skulle støte på blodigler; ikke dra dem bort ettersom bittet da kan bli infisert. Litt salt på og rundt iglene vil vanligvis få dem til å slippe av seg selv.

Jellyfish
Hvis du blir brent av jellyfish (en manetart) oppstår ofte bare en lokal reaksjon med smerte og rødhet i huden, som kan vare fra noen minutter til flere timer. En del arter, som forekommer spesielt rundt den nordlige delen av Australia og Sørøst-Asia, er giftigere enn andre og kan føre til alvorlige reaksjoner og i sjeldne tilfeller føre til døden.
Skrap bort eventuelle manetrester, men ikke gni. Skyll eller dypp den skadde kroppsdelen i saltvann (ikke ferskvann, fordi en endring i saltkonsentrasjon kan føre til at mer gift frigjøres) eller vineddik hvis du har det tilgjengelig. Ta smertestillende etter behov. Skulle du begynne å føle deg svak, kvalm eller du har blitt brent i ansiktet eller på halsen – oppsøk lege!

Mygg
På barn, som gjerne klør på stikkene sine, kan et plaster settes på stikket for å forebygge sår og videre infeksjon. Litt kortisonkrem ​​på stikket kan lindre kløen.

Slanger
er ganske skye, og angriper sjelden med mindre de blir provoserte eller skremte. Derfor er det også ganske sjeldent med slangebitt i tropene. Slangebitt skjer oftest om natten, og treffer ganske lavt på kroppen slik at påkledning på føtter og ben er svært viktig. Dødsfall som følge av slangebitt er sjeldne.

Forebyggende tiltak

  • Bruk skikkelige sko eller støvler og bukser med kraftig stoff hvis du går utendørs i områder med mye slanger.
  • Bråk gjerne litt ekstra mye når du tar deg frem i terrenget – det skremmer bort dyrene lenge før de skremmer deg.
  • Bruk lommelykt hvis du beveger deg i terreng med mye slanger om natten.
  • Noen slanger trives i vann, så en viss forsiktighet bør utvises ved bading.
  • Ta en ekstra titt i skoene dine før du tar dem på deg – spesielt om morgenen.

En som har blitt bitt av en slange
vil ofte – forståelig nok – bli livredd og oppjaget. Den bitte skal røre seg så lite som mulig ettersom raskere blodsirkulasjon transporterer giften fortere  rundt i kroppen. Hold den bitte kroppsdelen så stille og høyt som mulig til personen er under medisinsk behandling. Snør til den bitte kroppsdelen med en bandasje umiddelbart, men ikke stans blodstrømmen helt. Gi rikelig med væske (ikke alkohol). Ikke skjær ved bittet eller forsøk å suge ut giften. Den bitte personen bør helst transporteres på en båre. Hvis mulig, forsøk å finne ut om det var en giftig slange som bet. Bitt etter disse består vanligvis av bare ett eller to bitemerker, i motsetning til ikke-giftige slanger som etterlater flere merker. Det er enda bedre om du kjenner igjen slangetypen – det gjør det lettere å bestemme hvilken serumtype som skal anvendes. Barn som har blitt bitt av slange må alltid tas til sykehus.

Skorpioner
finnes i de fleste tropiske områder. De er mest aktive om natten og hviler oftest på dagtid på varme og tørre steder, f.eks. i sko, klær, soveposer. Det kan derfor være verdt å ta en nærmere titt i skoene, eller å riste ut klærne før du tar dem på deg, spesielt hvis de har vært utendørs.
Noen skorpioner er giftigere enn andre, men vanligvis forårsaker stikket mer smerte enn en livstruende tilstand for voksne. Ta smertestillende legemiddel og kjøl om mulig ned stikkstedet med is.
Barn som blir stukket kan få alvorlige reaksjoner, og lege må kontaktes umiddelbart.
I afrikanske og mellomamerikanske land er skorpioner ofte giftige. Du bør derfor oppsøke lege umiddelbart hvis du blir stukket.


Edderkopper
I tropene finnes det en del giftige edderkopparter. Som regel kan de ikke bite gjennom huden, og giften deres er sjelden dødelig for mennesker, men smertene kan være ganske intense. Ta smertestillende og oppsøk lege.
Se hvor du setter hendene hvis du graver under steiner eller i hull i bakken.


Rabies
er en meget alvorlig infeksjon som finnes i mange land i verden. Sykdommen kan overføres til mennesker hovedsakelig fra infiserte hunder, men også katter, flaggermus, aper, rever, osv. kan være smittebærere. Mange ganger er det små barn som blir bitt. Sørg derfor for at barna dine ikke leker med fremmede dyr.
Hvis du blir bitt av et hvilket som helst pattedyr (husk at flaggermus som du finner på soverommet kan ha påført deg bitt mens du sov) er det viktig å rense såret grundig med såpe og rikelig med rennende vann umiddelbart og i minst 10 minutter. Vask deretter med sprit eller jodløsning.

Uansett om du har blitt vaksinert tidligere eller ikke – oppsøk lege snarest (helst innen et døgn) for vaksinasjon. Ikke vent – tiden er avgjørende!

Noter gjerne hvilken vaksine du fikk, hvordan du fikk den (injeksjon i muskel eller rett under huden), hvor mye vaksine du fikk, antall doser og når du fikk dem. Ta deretter kontakt med en infeksjonsklinikk i Norge.

 

UNNGÅ ALL KONTAKT MED DYR UANSETT
OM DE ER VILLE ELLER TAMME!

Husk at dine egne dyr – som du tar med deg eller anskaffer deg i utlandet – kan bli smittet av rabies og føre smitten videre. Sørg derfor for at de regelmessig blir vaksinert mot rabies.