Alkohol

Alkohol er lettere tilgjengelig i utlandet, og forbruket blir av den grunn mange ganger større enn her hjemme. Øl eller vin blir også fort et alternativ til mineralvann for å erstatte væsketap.


Alkohol ...
  • og varme kan være en farlig kombinasjon.
  • og trafikk, bading og båtliv utgjør en svært høy ulykkesrisiko.
  • og bilkjøring kan føre til både fengsel og skader.
  • kan føre til en økt risiko for seksuelle overgrep med dertil påfølgende psykiske problemer, kjønnssykdommer og muligens også hiv.
  • gjør deg uoppmerksom, og øker risikoen for ulykker, tyveri og overfall.
  • sammen med visse medisiner kan være farlig.

Dessuten gjelder ikke forsikringen din hvis du har drukket alkohol i forbindelse med en ulykke. Alle som blir tatt for promillekjøring i utlandet kan også risikere å få sitt norske førerkort inndratt.