Hvis du er gravid ... eller kanskje planlegger å bli det

Graviditet betyr ikke at du må avstå fra å reise utenlands, men diskuter gjerne risikoen med legen din.

Du bør derimot unngå områder hvor risikoen for visse sykdommer – spesielt malaria og Zika-virus – er stor, og da kan det være bedre å utsette reisen til etter svangerskapet.

En vanlig komplikasjon tidlig i svangerskapet er dessverre spontanabort. Unngå derfor reisemål der helsetjenesten kan være mangelfull.

Fødsel og pleie av nyfødte varierer dessuten betydelig mellom ulike land. De siste tre månedene før beregnet forløsning bør du derfor oppholde deg innen rimelig avstand fra moderne helsetilbud.
Husk at fra og med 29. svangerskapsuke dekker ingen reiseforsikring eventuelle medisinske utgifter knyttet til graviditeten. Dette betyr at dersom fødselen skjer etter dette tidspunktet – men før tidspunktet for normal fødsel – vil eventuelle medisinske utgifter eller annen økonomisk hjelp, f.eks. hjemreise for for tidlig født barn, ikke bli refundert av forsikringen.


Flyturen
Ingen flyselskaper ønsker en akutt fødsel ombord under flyturen. Hvis du er gravid – forhør deg med reisebyrået eller flyselskapet i god tid om hvilken svangerskapsmåned du senest får fly. Bruk gjerne kompresjonsstrømper for å forhindre hevelse i bena.


Malaria

Gravide kan bli veldig syke hvis de rammes av malaria, noe som også innebærer stor risiko for fosteret. Når du reiser til områder med en liten risiko for malaria er det derfor spesielt viktig å forebygge malaria ved å ta malariatabletter (se under rubrikken Malariatabletter) og så langt det er mulig unngå myggstikk (se under rubrikken Beskyttelse mot mygg og andre insekter.
Du bør absolutt avstå fra å reise til enkelte områder med høy risiko for malaria.


Gul feber
Gravide kvinner skal ikke vaksineres mot gul feber, og bør derfor ikke reise til områder hvor sykdommen forekommer.
Vaksinering er obligatorisk for innreise til noen land. Hvis risikoen for smitte er liten kan det utstedes en attest for fritak fra vaksinasjon.


Sportsdykking
Når det gjelder sportsdykking vites det forholdsvis lite om hva som skjer med fosteret når det utsettes for økt trykk. Det kan likevel være veldig lurt å ha et ni måneders opphold i dykkingen under svangerskapet. Snorkling er imidlertid helt greit.