Reisende med visse sykdommer eller funksjonshemninger

I mange tropiske land er helsevesenet ikke som her hjemme. Hvis du har en sykdom – rådfør deg med legen din først. Ved alvorlig kronisk sykdom bør man i tillegg sørge for at det er mulighet for medisinsk behandling på reisemålet.

Det kan også være en god idé å finne en lege på reisemålet som du kan oppsøke hvis komplikasjoner skulle oppstå under oppholdet.

Ikke glem å ta med tilstrekkelig med personlige medisiner, og en attest fra legen din – skrevet på engelsk – som viser både hvilken sykdom du har og hvilke medisiner du bruker. Det kan være nyttig å kunne fremvise en slik attest på forespørsel i tollen ved innreise, hvis du skulle bli dårligere av sykdommen, hvis du må oppsøke lege, eller du mister medisinene dine.

Vær oppmerksom på at noen legemidler kan være klassifisert som narkotika (f.eks. sovemedisin, beroligende midler eller smertestillende). Ved innreise til landene som deltar i Schengensamarbeidet* og flere andre europeiske land må en spesiell attest i noen tilfeller kunne fremvises. En slik attest, utstedt av apotek, er gyldig i 30 dager, og refererer til maksimalt forbruk i samme periode. For at attesten skal kunne utstedes må du ta med deg resept eller emballasje (med apoteketikett) og gyldig pass til apoteket.

Dessverre er det forskjeller i legemiddelklassifiseringen mellom medlemslandene, og det er alltid klassifiseringen i landet du besøker som avgjør om attesten er nødvendig.

Hvis du er usikker på om tablettene dine er klassifisert som narkotika – ta kontakt med apoteket!

I mange land er det en helt annen legemiddelkontroll enn i Norge. Dette betyr at du fritt kan kjøpe en del legemidler som ikke er godkjent her hjemme. Noen tabletter kan også være klassifisert som narkotika her hjemme.

Noen medisiner kan i kombinasjon med soleksponering forårsake allergiske reaksjoner. Snakk derfor med legen din før avreise om medisinen er forenelig med soling.

Oppbevar alle medisiner i originalemballasjen – dette gjør en eventuell tollkontroll enklere.

Personer med sykdommer som krever rutinemessige injeksjoner bør ta med seg nok sprøyter og kanyler for hele oppholdet.


Hvis du har diabetes
Snakk med legen din om eventuelle justeringer av insulindosen og tidspunkt for disse, spesielt hvis du reiser over mer enn ca. seks tidssoner. En lengre reise østover kan bety en mindre dose, og tilsvarende vil en reise vestover bety en ekstra dose.
Også be legen din om et signert og datert brev som bekrefter behovet for insulin, andre medisiner, samt sprøyter og kanyler. Ha alltid med deg en form for medisinsk informasjon om sykdommen din. Du kan bli bedt om å vise dette i tollen eller sikkerhetskontrollen.
Insulinet kan forringes hvis det fryser eller blir for varm. Når du reiser til ekstremt varme områder kan en vanlig kjølebag brukes.
Infeksjoner hos diabetikere gir dårligere sukkernivå. Da mange rammes av turistdiaré kan vaksinasjon overveies, og reiseapoteket bør da også inneholde legemiddel mot diaré.


Hvis du har hjerte-/lungesykdom
Hvis du tidligere har hatt hjertesykdom, f.eks. infarkt, men din medisinske tilstand for tiden er stabil, bør det ikke innebære noen risiko å fly. Pacemaker er vanligvis heller ikke et hinder.

Personer med hjerte-/lungesykdom kan ha problemer på fly da lufttrykket i kabinen er lavere enn ved bakken, og tilsvarer trykket på en høyde av ca. 2000 meter. Av samme grunn kan disse personene få problemer ved opphold på reisemål i stor høyde. Du bør også være oppmerksom på reisemål med ekstreme forhold når det gjelder forurensing, luftfuktighet, varme, pollen, osv.

Diaré i løpet av reisen er vanlig og vaksinering kan derfor overveies, men dette har begrenset effekt. Reiseapoteket bør derfor også inneholde legemiddel mot diaré.Noen tips ...

 • Hvis du har problemer f.eks. med hevelse i ben anbefales kompresjonsstrømper under flyturen.
 • Har du tidligere hatt blodpropp, og skal fly langt, diskuter med legen din om eventuell medisinering.
 • Vanndrivende medisin øker risikoen for forstyrrelser i væskebalansen ved diaré, og reiseapoteket bør inneholde medisiner mot dette.
 • Personer med tilbakevendende bronkittproblemer bør ha med seg antibiotika.
 • Ta dessuten med tilstrekkelig med personlige medisiner da det kan være svært vanskelig eller umulig å finne samme preparat i utlandet.
 • Bær med deg skriftlig informasjon om sykdommen din og alle medisiner som du for tiden bruker. Denne informasjonen bør også inneholde informasjon om allergi eller overfølsomhet, spesielt overfor medisiner.

Snakk alltid med legen din, slik at flyturen og oppholdet
ikke utgjør noen fare helsen.

 

Hvis du har mage-/tarmsykdom
Hvis du tidligere har blitt operert for magesår eller du bruker medisin som reduserer saltsyreproduksjonen i magen kan du ha større risiko for tarminfeksjoner.

Reisediaré kan utløse tilbakefall hos personer med inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom). Forebyggende tiltak for mathygiene er derfor viktig (se mer under rubrikken «Forebygg turistdiaré»).

Vaksinasjon kan overveies, og reiseapoteket bør også inneholde legemiddel mot diaré. Diskuter også beskyttelse mot kolera og tyfus med legen din.
Hvis du er bevegelseshemmet, har nedsatt hørsel eller synshemning


Noen tips å vurdere når du bestiller reisen

 • Har flyselskapet restriksjoner angående funksjonshemmingutstyret ditt?
 • Er flyplassene på vei til, og på, reisemålet rullestolvennlige?
 • Trenger du hjelp til å gå på/av flyet eller med bagasjen ved innsjekking eller utlevering?

Noen tips å vurdere når du bestiller hotell

 • Er hotellinngangen og rommet på gatenivå? Hvis ikke – er det en rampe/heis?
 • I tilfelle av en nødssituasjon – finnes det nødutganger som er anpasset funksjonshemmede?
 • Er rommet og toalettet anpasset funksjonshemmede?
 • Finnes det utstyr for å tilkalle hjelp?
 • Kan du enkelt nå steder, som restaurant, bar, svømmebasseng, osv.?

Tenk på at det av bestillingsbekreftelsen må fremgå hva som er avtalt og
ikke bare det som er ønskelig i forbindelse med bestillingen av reisen.

* De landene som for tiden deltar i Schengen-samarbeidet er Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania , Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.