På vaksinasjonsklinikken

I mange land er det flere smittsomme sykdommer og de er også vanligere enn her hjemme. Mange infeksjoner kan ofte unngås med kunnskap og vaksinasjon. Behovet for beskyttelse varierer, og avhenger av hvor du skal reise, hvor lenge du skal være borte, helsetilstanden din og dine tidligere vaksinasjoner. Ta derfor kontakt med en vaksinasjonsklinikk hvor de kan fortelle deg hvilke vaksinasjoner, malariaprofylakse og helseråd som kan bli aktuelle, samt hva reiseapoteket ditt bør inneholde.

Ikke alle vaksiner kan kombineres, og noen skal gjentas etter en viss tid. Det første besøket på klinikken bør derfor skje så tidlig som 6–8 uker før avreise.

Ta med tidligere vaksinasjonsdokumenter (internasjonalt vaksinasjonskort, helsekort, osv.) til det første besøket. Vaksinasjonspersonellet vil også være interessert i om du tidligere har reagert negativt på en vaksine, om du har allergier eller kroniske sykdommer eller om du regelmessig bruker medisiner. Si ifra hvis du er, eller kanskje planlegger å bli, gravid!

Generelt bør man ikke ta med barn som er yngre enn 6 måneder ut i verden, og særlig ikke til varmere land. Barnet bør helst være minst 18 måneder gammelt og ha mottatt alle barnevaksinasjonene.