Forsikring

Det er viktig å ha skikkelig forsikringsdekning under reiser til utlandet. Helsetjenester i utlandet eller hjemtransport med luftambulanse kan være svært kostbart hvis du ikke er forsikret.

Sørg for at du har tilstrekkelig forsikring under hele oppholdet i utlandet, og legg eventuelt til beskyttelse gjennom forsikringsselskapet eller reisebyrået. Husk at forsikringen ikke alltid gjelder ved sykdom eller ulykke som følge av egen alkohol- eller narkotikabruk.

Hvis du betaler for reisen med et debetkort kan en viss reiseforsikring allerede være inkludert. Sjekk med kortutstederen hva som er inkludert!Hjemforsikringen

inneholder ofte en grunnleggende reiseforsikring, som regel gjelder for de første 45 dagene av reisen, og som dekker skadet eller tapt bagasje, sykehus- og legeutgifter, samt hjemreise hvis du eller en nær slektning skulle bli alvorlig syk eller skadet. Den erstatter også kostnadene for transport hjem for en avdød.

Vanligvis gjelder forsikringen også for familiemedlemmer i samme husstand, samt egne barn under 18 år som er registrert på en annen adresse.
I den grunnleggende reiseforsikringen har du en egenandel for hvert skadetilfelle. Siden den grunnleggende reiseforsikringen i hjemforsikringen har en del begrensninger kan det være lurt å supplere med en separat reiseforsikring. Dette kan du gjøre gjennom forsikringsselskapet eller reisebyrået.


Ulykkesforsikring

er et must hvis du vil ha erstatning for uførhet i forbindelse med ulykke. Forsikringen følger av og til med hvis du betaler reisen din med bankkort, men omfanget og vilkårene kan variere mye mellom ulike banker, og du må derfor undersøke nøye hva som gjelder.


Tilleggsforsikring

For å unngå egenandelen i hjemforsikringens grunnleggende reiseforsikring, og for å få hjelp på stedet, kan du kjøpe en egen, supplerende reiseforsikring fra reisebyrået eller gjennom forsikringsselskapet ditt.

Hvis du kommer til å være borte lenger enn 45 dager, bør du utvide forsikringstiden ved å ta ut en tilleggsforsikring. Dette kan også være nødvendig hvis du kommer til å engasjere deg i spesielt «risikofylte» aktiviteter, slik som fallskjermhopping, hanggliding eller sport og idrett i forbindelse med klubbaktiviteter i utlandet. Vær imidlertid oppmerksom på at vilkårene for denne type aktivitet er forskjellig forsikringsselskapene imellom.
Forsikringsselskapene har ofte en maksimal erstatning, så du bør kanskje skaffe tilleggsforsikring hvis du har dyrt utstyr med deg.

Hvis du har familie bør du kanskje revurdere livsforsikringen.


Avbestillingsforsikring

bør også vurderes i tilfelle du blir syk og ikke kan reise. Sammenlign reisebyråenes og forsikringsselskapenes priser for avbestillingsforsikring. Vanligvis inngår dette hvis du betaler med kort.


Leiebilforsikring
Skaff gjerne forsikring tilsvarende norsk trafikkforsikring. Den kalles som regel «third party liability». Kontroller at forsikringen dekker både sjåfør og passasjerer, så vel som skader på bilen.
Merk også at egenandelen kan bli svært høy hvis du ikke har riktig forsikring.


Graviditet

Fra og med 29. svangerskapsuke dekker ingen reiseforsikring eventuelle medisinske utgifter knyttet til graviditeten. Dette betyr at dersom fødselen skjer etter dette tidspunktet – men før tidspunktet for normal fødsel – vil eventuelle medisinske utgifter eller annen økonomisk hjelp, f.eks. hjemreise for for tidlig født barn, ikke bli refundert av forsikringen.


Sjekk alltid forsikringsvilkårene med forsikringsselskapet!
 • inngår avbestillingsbeskyttelse?
 • inngår beskyttelse for familiemedlemmer i samme husstand og barn < 18 år på en annen adresse?
 • hvor stor er egenandelen ved tap/skade?
 • inngår reisestartbeskyttelse (f.eks. hvis du ikke kom deg med på flyet)?
 • inngår erstatning for forsinket/tapt bagasje?
 • inngår erstatning for lege, medisinsk behandling og medisin?
 • inngår erstatning for hjemreise ved ulykke, sykdom eller dødsfall?
 • inngår erstatning ved ulykke, uførhet og dødsfall?
 • inngår ny reise / erstatning pr. dag ødelagt av sykdom/ulykke når en lege foreskriver sengehvile?
 • inngår ny reise / erstatning hvis formålet med reisen ikke oppnås på grunn av sykdom/ulykke?
 • når og hvor raskt du kan få erstatning på reisemålet?
 • inngår erstatning ved skade på leiebil, samt for sjåfør og passasjerer?
 • hvor høy er egenandelen i forbindelse med leiebilskade?
 • inngår ansvars-, retts- og overfallsbeskyttelse?
Ikke glem å ta med forsikringsbeviset på reisen!

Husk å ta vare på alle kvitteringer for utgifter du vil ha erstatning for. Det kan være lurt å ha en legeattest med deg hjem til forsikringsselskapet. Ved tyveri, hærverk eller overfall skal politirapport produseres på stedet i utlandet. Sørg for å få en kopi av politirapporten med deg hjem.