VaksinasjonsGuiden

Verdenskart

Saint Helena

Obligatoriske vaksinasjoner
Vaksine mot gulfeber er påkrevet hvis du ankommer fra visse land i Afrika eller Sør-Amerika.
Anbefaling ved opphold i bymiljø
Vaksine mot polio, stivkrampe og difteri vurderes.
Beskyttelse mot hepatitt A (epidemisk gulsott).
Hepatitt B-vaksine (ved langvarig opphold i landet eller ved kortere opphold hvis du har tenkt til å reise flere ganger til land der det er risiko for smitte).
Til visse risikogrupper også: Dukoral (en koleravaksine).
Anbefaling ved opphold i landsbygdmiljø
Vaksine mot polio, stivkrampe og difteri vurderes.
Beskyttelse mot hepatitt A (epidemisk gulsott).
Hepatitt B-vaksine (ved langvarig opphold i landet eller ved kortere opphold hvis du har tenkt til å reise flere ganger til land der det er risiko for smitte).
Til visse risikogrupper også: Dukoral (en koleravaksine).
Anbefaling ved lengre tids opphold i landet, backpacking, bosetning, osv.
Vaksine mot polio, stivkrampe og difteri vurderes.
Beskyttelse mot hepatitt A (epidemisk gulsott) og hepatitt B, samt tyfus.
Til visse risikogrupper også: Dukoral (en koleravaksine).Barn som ikke har hatt eller tidigare har blitt vaksinert mot meslinger, kusma eller
røde hunder bør vaksineres mot dissa sykdommene.

Ta alltid kontakt med en vaksinasjonsklinikk i god tid for individuelle anbefalinger!

© VaccinationsGuiden AB
Med enerett VaccinationsGuiden AB. Forbudet gjelder alle former for gjengivelse, slik som kopiering, utskrift eller teknisk opptak uten VaccinationsGuidens samtykke.

Begrensning av ansvar, garantier og ansvarsfraskrivelser:
Innholdet som publiseres på disse sidene er en oversiktlig oppsummering av behovet for vaksinasjon og profylakse før reise til et bestemt land. Som reisende har du et ansvar for alltid å kontakte en reisemedisinsk klinikk før du reiser for å få individuell vurdering og rådgivning.
VaccinationsGuiden i Sverige AB etterstreber seg å holde informasjonen på dette nettstedet korrekt og oppdatert, men uten garantier eller løfter. VaccinationsGuiden i Sverige AB er derfor ikke ansvarlig for direkte eller indirekte strafferettslig, økonomisk skade eller tap som kan oppstå gjennom bruk av informasjonen på nettstedet. VaccinationsGuiden i Sverige AB fraskriver seg fra enhver uenighet om anbefalingene, og gjør brukeren oppmerksom på at offisielle anbefalinger kan være annerledes, avhengig av utstederen av disse.